Deze teeltkalender is ontworpen door Inagro en PCG in kader van het CCBT-project ‘Biologische groenteteelt: klein maar professioneel’ dat mee ondersteund wordt door de Vlaamse Overheid.

Inagro

 
Inagro vzw – afdeling Biologische Productie
Rumbeke-Beitem (West-Vlaanderen)
www.inagro.be

Inagro

 
PCG vzw (Proefcentrum voor de Groenteteelt)
Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)
www.pcgroenteteelt.be

Inagro

 
Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt
www.ccbt.be

Vragen? Suggesties? Contacteer:

Inagro afdeling Biologische productie
051/27 32 27
info.bio@inagro.be
 

Stefanie De groote
09/381 86 82
stefanie.de.groote@pcgroenteteelt.be
 

copyright © 2017