Basis zoekopdracht door input via de grijze kaders

In de grijze kaders kun je zoeken volgens:

 • Zaai- of plantdatum

Als resultaat krijg je dan een lijst met gewassen die op een bepaalde datum zaai- of plantbaar zijn. Beschikbare info is de teeltwijze, verwachte moment van oogst en opmerkingen bij de teelt.

Wil je geen datum meer kiezen? Klik op ‘datum verwijderen’ in de pop-up.

 • Oogstdatum

Als resultaat krijg je dan een lijst met gewassen die op een bepaalde datum oogstbaar zijn. Beschikbare info is de teeltwijze, het overeenkomstige zaai- of plantmoment en opmerkingen bij de teelt.

Wil je geen datum meer kiezen? Klik op ‘datum verwijderen’ in de pop-up.

 • Gewas, gewasgroep of gewasfamilie

Als resultaat krijg je dan een lijst met zaai- of plant- en overeenkomstige oogstmomenten van een bepaald gewas. Er kan ook gezocht worden volgens gewasgroepen (bv. voor vruchtwisseling) en gewasfamilies.

Wil je geen gewas meer kiezen? Kies ‘Selecteer’ bovenaan in de lijst

 • Combinaties van de vorige

Er zijn maximaal 2 vakken te combineren waarvan 1 in elk kader. Als je binnen een kader een tweede vak invult, verdwijnt de keuze in het eerste vak automatisch.

Vind je een bepaald gewas niet terug in de lijst? Misschien zit het er wel in onder een andere naam. In het tekstvlak rechts van de grijze kaders kun je een woord invullen, bv. ‘warmoes’. Als je op ‘Zoek gewassynoniem’ klikt krijg je het gewas terug, in dit geval snijbiet.

Bv. voor de oogst van bloemkool in week 34, wanneer moet ik planten?

Bv. welke wortelgewassen kan ik nog planten of zaaien in week 28?


Basis output: de kalender

Bv. bij een input ‘gewas Aardappelkomt volgende tabel tevoorschijn.


De kolommen tonen achtereenvolgens:

 • Het gewas, alfabetisch geordend
 • De weeknummers van het zaai- of plantmoment in volle grond
 • Of de gegevens gelden voor zaaien of planten van het gewas 
 • Of de gegevens gelden voor teelt in openlucht of beschutte teelt (koud glas/tunnel)
 • De weeknummers van het oogstmoment
 • Opmerkingen bij de teeltperiode

Door met de muis over een lijn te gaan verschijnt een mouse-over met de zaai-/plant- en oogsttijd uitgedrukt in data.  

De tabel kun je op een aantal manieren aanpassen:

 • Door op de groene driehoeken te klikken sorteer je de tabel volgens een kolom.
 • De knop ‘Toon weken als data’ zet de weken om in de overeenkomstige data van het huidige jaar.
 • De knop ‘Toon uitgebreide tabel’ toont extra kolommen: gewasgroep, gewasfamilie.
 • De knop ‘Kalender opslaan of afdrukken’ downloadt een aanpasbaar Excel bestand naar uw computer.

Door op de '+' knop te klikken, zal deze lijn van de tabel toegevoegd worden aan de werktabel van de persoonlijke kalender (enkel bruikbaar wanneer je als gebruiker bent ingelogd, zie verder in deze handleiding).


Gepersonaliseerde teeltkalender maken

 • Aanmelden als gebruiker

Dit deel van de teeltkalender is enkel bruikbaar indien je aangemeld bent als gebruiker. Klik hiertoe op 'Mijn kalender'.


Vervolgens krijg je een scherm waar je je kunt aanmelden met je gebruikersnaam en wachtwoord.  Als je nog niet over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikt, kun je een nieuwe gebruiker toevoegen via de knop "+ Nieuwe gebruiker toevoegen".

LET OP: Deze account dient enkel om het mogelijk te maken om gepersonaliseerde teeltkalenders op te maken, op te slaan en te exporteren naar Excel. Houdt uw inloggegevens goed bij, want wij kunnen deze gegevens niet oproepen, noch aanpassen.

 • Toevoegen gegevens aan persoonlijke kalender

Gegevens toevoegen aan je persoonlijke kalender kan enkel vanuit de algemene kalender pagina. Nadat je de gewenste lijn(en) gevonden hebt via de zoekopdrachten (zie bovenaan deze handleiding), kun je deze lijnen toevoegen aan je persoonlijke werktabel door op de '+' knop van die desbetreffende lijnen te klikken. 

Dit is enkel mogelijk als je als gebruiker ingelogd bent.


Je kunt zoveel lijnen met verschillende teelten en verschillende zaai/plant tijdstippen aan je persoonlijke werktabel toevoegen als je wilt. 

 • Persoonlijke werktabel bewerken en opslaan

Onder "Mijn kalender" vind je je toegevoegde gegevens terug in een werktabel.

Bv.


Deze tabel kun je op verschillende manieren aanpassen:

 • Door op de groene driehoeken te klikken sorteer je de tabel volgens een kolom.
 • Door op het vuilnisbak icoontje te klikken verwijder je een lijn.

Door op "Toon uitgebreide tabel" te klikken, wordt meer informatie weergegeven en krijg de mogelijkheid om lijnen apart aan te passen:


Door per lijn op het potloodje te klikken kun je de velden "Dichtheid (per m²)", "Opbrengst (kg/are)", "Perceel", "Oppervlakte (m²)", "Ras" en "Leverancier" zelf aanpassen:


De aangepaste gegevens opslaan kan door op de knop "opslaan" te klikken.


Als je tevreden bent met alle gegevens in je werktabel, kun je deze opslaan onder een voor jouw passende naam, of deze rechtstreeks exporteren naar een aanpasbaar Excel bestand.

Ter info

 • Geen onderscheid tussen vroege/late rassen, tussen lichte en zware grond of in weersomstandigheden

De gegevens tonen zoveel mogelijk de ‘middellijn’, niet vroeg en niet laat en geldend voor biologische teelt. Met als doel het overzicht te bewaren. Hopelijk kan zelf ingeschat worden dat t.o.v. deze referentie bv. een laat ras 1 week later klaar is, dat teelten iets langer duren op zware grond, dat een koud voorjaar vertraging brengt, …

 • Enkel zaaien of planten in vollegrond

Voor elk gewas is de afweging gemaakt of het in vollegrond gezaaid of geplant wordt. Soms zijn beide mogelijk. Bloemkool bv. wordt in vollegrond doorgaans geplant, niet gezaaid. Rucola en koolraap worden zowel gezaaid als geplant, zodat er dubbele gegevens voor zijn.

Opkweek van plantgoed wordt niet beschouwd omdat dit zeer variabel is naargelang de uitrusting (tray/persblok, open/beschut/bijverwarming, substraat, …). Opnieuw met als doel het overzicht te bewaren.