Rik De Muydt

Schone Troeven

  • Zonnepanelen
  • Biologische mestverwerking
  • Recuperatie regenwater
  • Vermijden van geur- en geluidshinder
Sierplantkwekerij Devriese-Luyssen

Pyck NV

"Natuur, landbouw en mestverwerking gaan hier hand in hand""

Op een steenworp van de wereldvermaarde abdij van West-Vleteren ligt het varkensbedrijf van Marc en Mieke. Maar die vlag dekt eigenlijk al lang de lading niet meer. In 2002 begon het koppel namelijk met mestverwerking op het bedrijf en daar is Marc nu bijna fulltime mee bezig. Mest verwerken, het klinkt misschien wat vies, maar wie dit bedrijf bezoekt, zal meteen zijn mening moeten herzien. Marc opteerde als één van de eersten in België voor een biologisch mestverwerkingssysteem met rietvelden. Het resultaat? Een prachtig uitgestrekt rietveld van bijna 3 ha dat zich mooi in het landschap integreert, waardoor niets laat vermoeden dat hier mest tot loosbaar water wordt gerecycleerd. "Ik laat de mensen graag zien dat wij geen vervuilers zijn, maar oplossingen bieden", zegt Marc. "Oplossingen voor de dreigende waterschaarste bijvoorbeeld. Omdat er steeds minder grondwater voorradig is, kiezen wij er bewust voor om al ons regenwater op te vangen en te gebruiken als drinkwater voor de dieren. Op termijn moet het zelfs mogelijk zijn om het water uit de mestverwerking tot drinkwater voor de varkens te verwerken."

Maar dé problematiek waar Marc mee bezig is, blijft uiteraard de verwerking van de mest zelf. Veel mest verzout de gronden, vervuilt de waterlopen en verstoort het bodemleven. Het besef dat er iets moest gebeuren kwam er snel in Vlaanderen. En Marc stond mee aan de wieg. "Innova Manure was een pionier in biologische mestverwerking en we hebben elkaar een 10-tal jaar geleden vrij snel gevonden. Sindsdien komen ze hier ook om de 2-3 weken staaltjes nemen van het loosbaar water”, zegt Marc. En hoe gaat die mestverwerking precies? Marc: "Simpel gesteld gaat de mest eerst door een centrifuge waardoor je een dikke en dunne fractie krijgt. Die dunne fractie wordt hier biologisch gezuiverd tot loosbaar water. Van mest tot water dus, dankzij een labyrint van moeras, planten en bacteriën. Natuur, landbouw en mestverwerking gaan hier hand in hand. In onze lagune spotten we regelmatig kikkers, libellen, wilde eenden en zelfs reeën uit de St. Sixtusbossen."

Met een aantal gerichte maatregelen zorgde Marc ook dat er geen ongenoegen in de buurt was. Een groenscherm voor de lagune, een biodiverse haag en silo's die enkele meters in de grond steken, zorgen voor een mooi visueel geheel. Akoestische isolatie rond de centrifuge beperkt de geluidshinder. "Er komen hier wel wat verenigingen over de vloer en telkens zijn ze aangenaam verrast. Bovendien vinden hier regelmatig activiteiten van de school plaats en organiseren we af en toe een wandelnocturne. Je kan je niet isoleren, hé. Anders werkt het voor niemand.” Het model van Marc werkt alleszins voor de paters van West-Vleteren. Geïnspireerd door hun buur legden ze een rietveld aan om het afvalwater van hun bierproductie te zuiveren.

Ontdek de andere schoon boeren