Kris Casier

Schone Troeven

  • Bemesting met spuiwater uit luchtwasser
  • Dierenwelzijn
  • 5 wekensysteem
  • Verwarmen met hout
  • Mestverwerking
Sierplantkwekerij Devriese-Luyssen

Gesloten varkensbedrijf Casier-Vanoverschelde

"Hoe beter we onze varkens verzorgen, hoe beter het vlees."

Voorbije zomer nog zorgde TV-kok Jeroen De Pauw voor de nodige animo op het erf van Kris en Els. Met de TV-camera’s in zijn spoor kwam hij de varkens op het bedrijf monsteren. Niet veel later stond hun varkensvlees ook prominent vooraan in de infofolder van Delhaize als kwalitatief varkensvlees. Kenners dichten het vlees van hun varkens namelijk een unieke smaak toe. Een mooie bekroning voor Kris die reeds in 1991 begon en intussen ongeveer 7000 varkens op de boerderij heeft. “Hoe beter we onze varkens verzorgen, hoe beter het vlees natuurlijk”, vertelt Kris. “En dat begint bij hun voeding. Speciaal meel, verrijkt met Omega 3, geeft een betere smaak aan het vlees. Daarnaast huizen onze dieren in lucht- en lichtrijke stallen en werken we door bv. de installatie van speelkettingen en naaldloos injecteren aan hun welzijn. Onze beren worden ook niet meer gecastreerd. Maar belangrijker is ons varkensmanagement via het 5 wekensysteem. Dit komt erop neer dat we tijdens die periode onze dieren van stal wisselen en er daardoor één stal komt leeg te staan. Daardoor hebben we veel minder ziektes in onze stallen en gebruiken we uiteraard veel minder medicijnen.”

Die leegstand betaalt zich niet alleen terug in de gezondheid van onze dieren, maar ook in een daling van het voederverbruik. Bovendien kweken we hier ook zelf de moederdieren, waardoor geen externe invloeden binnen komen en we minder ziektes hebben.” Gaat er toch eens iets mis met een dier, dan heeft Kris een gekoelde kadaverbox op het terrein. Dit is helemaal geen verplichting, maar hij deed het uit sympathie voor de buren. Zo hebben ze zeker geen geurhinder. Een varkensbedrijf van deze omvang produceert natuurlijk heel wat mest. 5000 ton per jaar om precies te zijn. Daarom investeerde Kris heel recent in zijn eigen mestverwerkingsinstallatie. Een deel van de mest gaat naar een buur die zelf te weinig heeft. Ook op vlak van energie nam Kris heel wat maatregelen. Verwarmen doen ze met hout en elektriciteit komt hoofdzakelijk van zonnepanelen. “Ik startte als één van de eersten met bemesten met spuiwater uit onze chemische luchtwasser. Die luchtwasser haalt de ammoniak uit de stallen door de ventilatielucht te ‘wassen’. Het ammoniumsulfaat dat daarvan overblijft is het spuiwater en dat gebruiken we om te bemesten in de akkerbouw. Het is een schoon, zuinig en precies te doseren product.”

Kris en Els zijn de omgeving van hun bedrijf heel genegen. Het bedrijf is heel mooi in het groen ingekaderd en zelf zijn ze ook heel actief in het verenigingsleven. Samen met de buren richtten ze zelfs hun eigen comité op, het Boskantcomité. “Een leuke bende vrienden waar we heel wat activiteiten mee doen. We hebben zelfs ons eigen bier en glazen”, lacht Kris. “Daarnaast ben ik ook bestuurslid van de Landelijke Gilde en is mijn vrouw Els voorzitter van het oudercomité op school. Je ziet dat we naast onze activiteiten op het bedrijf ook daarbuiten bezig blijven.”

Ontdek de andere schoon boeren