Rik Degryse

Schone Troeven

  • Houtverbrandingsketels
  • Vernevelingssysteem voor gewasbescherming
  • Schermdoeken
  • Energiezuinige lampen
  • Hergebruik regenwater
  • Thuisverkoop
Anjerkwekerij Degryse-Dieryck

Anjerkwekerij Degryse-Dieryck

"Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met hergebruik."

“Toen we begonnen verklaarde iedereen ons voor gek. Snijbloemen? In deze landbouwstreek? Maar kijk, we zijn nu ongeveer 25 jaar verder en we hebben ons de beslissing nog geen dag beklaagd.” Riks ogen fonkelen wat als hij vertelt. In 1989 startte hij samen met zijn vrouw Annemie het bedrijf. Beiden komen uit landbouwfamilies, maar het product snijbloemen was ook voor hen onbekend. “We zijn begonnen met trosanjers en grootbloemige anjers op een 1500 m2. Vandaag gebruiken we zo’n 5200 m2 en doen we enkel nog grootbloemige anjers. Ook kweken we niet meer in volle grond. Tegen zo’n monocultuur, jaar na jaar dezelfde teelt, is de grond niet bestand. Daarom planten we nu op kokos. Een natuurlijk product dat hergebruikt kan worden. Na gebruik in onze serres krijgt die kokos een tweede bestaan als bodemverbeteraar in de landbouw.”

Hergebruik. Het begrip valt een paar keer als Rik vertelt. Voor hem is duurzaamheid daarmee onlosmakelijk verbonden. Te beginnen met het regenwater dat op de serres valt. Dat blijft via een gesloten circuit binnen het bedrijf en komt via druppelbevloeiing bij de planten. Een computersysteem berekent op basis van het zonlicht hoeveel water de planten nodig hebben.

Verwarming gebeurt hier met houtverbrandingsketels. Vandaag mag Rik wettelijk enkel houtige biomassa verbranden, maar hij droomt ervan om op termijn gebruik te kunnen maken van reststromen uit de land- en tuinbouw zoals maïsspil of vlaslemen.

Ook op andere vlakken investeert de anjerkwekerij in duurzame energie. Rik: “Licht hebben we nodig om de productie en de groeitijd van de anjers te sturen. Met zonnepanelen voorzie ik daarvoor in een groot deel van de energie die naar energiezuinige halogeenlampen gaat. Ook de serretemperatuur is belangrijk voor de planten. Die regel ik onder meer met schermdoeken. In de winter om de warmte niet te laten ontsnappen in de zomer om de warmte niet binnen te laten. En tot slot zie je hier ook een vernevelingssysteem waarbij gewasbeschermingsmiddelen minimaal gebruikt worden met een optimaal resultaat. In die optiek denk ik ook nu aan biologische bestrijding.”

Rik haalt zijn ideeën onder meer van de telersvereniging Brillianthus. Een groep anjertelers die gezamenlijk grondstoffen aankopen en elkaar ook inlichten over productiemethoden en -technieken. Samen streven ze naar een breed assortiment kleuren dat ze aan de betere bloemenwinkels aanbieden. Eén ding is zeker. Op vlak van duurzaamheid hebben we het laatste nog niet gehoord van Rik en Annemie.

Ontdek de andere schoon boeren