Koen Depypere

Schone Troeven

  • Dierenwelzijn
  • Computergestuurde voeding
  • Zonnepanelen
  • Ammoniak-Emissie-ARM (AEA)
Sierplantkwekerij Devriese-Luyssen

Varkensbedrijf Depypere-Verkinderen

"Een duurzaam bedrijf is in de eerste plaats een efficiënt bedrijf"

Toen Koen en Els in 1996 startten met het varkensbedrijf waren er zo’n 250 zeugen. Vandaag zijn er dat 840, een indrukwekkende schaalvergroting. Toch is het hen in de eerste plaats niet om de groei op zich te doen. Een leefbaar en efficiënt bedrijf: dat is wat het koppel wil. En dat is hen ook gelukt. Het varkensbedrijf is een mooi, proper en verzorgd bedrijf dat zich mooi in de omgeving integreert en waar ruim aandacht is voor dierenwelzijn. Koen: “Een strakke planning en werkschema’s maken dat we ons goed kunnen organiseren. Met onze computergestuurde voedingssystemen bv. moeten we weinig tijd steken in het voederen van de dieren en komt er meer tijd vrij voor de verzorging van de dieren zelf.”

Dierenwelzijn, het is een rode draad in dit bedrijf waar tot 500 biggen per week geboren worden. Zo tref je speelgoed aan in de stallen van de varkens waardoor de dieren zich minder snel vervelen of agressief gedragen. De biggen worden er naaldloos geïnjecteerd. Met een speciaal apparaat komt het vaccin of vloeibaar geneesmiddel onder hoge druk in de huid terecht. Geen naalden betekent minder pijn en stress bij de dieren. Vanuit die optiek worden mannelijke biggen niet langer manueel gecastreerd, maar worden ze later in de opfokbedrijven chemisch gecastreerd. En wat de drachtige zeugen betreft, die lopen los in boxen met vrije in- en uitloop zodat ze zich makkelijk kunnen bewegen.

Minder stressgevoelige dieren zijn er ook dankzij de computergestuurde voeding op het bedrijf. Op basis van hun groeicurves past de computer het voedermengsel automatisch aan per groep dieren. De overgang tussen de verschillende voedingen gaat zo geleidelijk en beter, zodat de dieren minder last hebben van darmproblemen en minder snel ziek worden.

Uiteraard is de energie een enorme kost op dit bedrijf. Biggenlampen, ventilatie en licht zijn heel belangrijk. Daarom investeerden Koen en Els al vroeg in zonnepanelen met een vermogen van 20.000 kWh, ongeveer genoeg stroom voor 6 gezinnen. Daarnaast hebben de TL-lampen in de stallen elektronische starters, waardoor ze minder verbruiken. Tot slot zorgt een frequentiegestuurde ventilatie voor een optimale klimaatregeling in de stallen, maar ook voor minder energieverbruik.

Bij de uitbreiding van het bedrijf werd aandacht besteed aan nieuwe en duurzame technieken. De nieuwe biggenstal uit 2009 bouwden Koen en Els Ammoniak- Emissie-Arm (AEA). Waarom? Koen: “Een teveel aan ammoniak zorgt voor verzuring en brengt schade toe aan bos- en natuurgebieden. Je moet dus verhinderen dat de ammoniak, bv. via de ventilatielucht, ontsnapt. Dankzij een systeem met schuine wanden en een gescheiden watermestkanaal komt er uit onze mestkelder minder ammoniak in de lucht.”

Ontdek de andere schoon boeren