Geert Devriese

Schone Troeven

  • Containerveld
  • Irrigatiesysteem
  • Omhulde meststoffen
  • Biodiversiteit
Sierplantkwekerij Devriese-Luyssen

Sierplantenkwekerij Devriese-Luyssen

"We zijn het aan de natuur verplicht om 'logisch eco' te werken"

Logisch eco. Geert draait het woord om als we hem naar ecologische landbouw vragen. Waarom? “Omdat het voor mij een logische en natuurlijke manier van werken is. Ik ben overtuigd van duurzame landbouw. Dat is eco. Maar ik weet ook dat je moet je boterham verdienen. En dat vraagt een evenwicht tussen economie en ecologie. Dat is logisch”.

En Geert weet waarover hij spreekt. Al 28 jaar runt hij zijn bedrijf op een milieuvriendelijke manier. Samen met zijn vrouw Ingrid specialiseerde hij zich de laatste jaren in de kweek van lagerstroemia en laurier. Beide planten zijn intussen een succesverhaal en goed voor een ijzersterke, internationale reputatie.

Het eerste wat opvalt op de kwekerij is de enorme waterput, een cruciale schakel in het duurzaam bedrijfsverhaal. Geert: “In die waterput vloeit het water terug dat we gebruiken voor de planten. Die staan op een containerveld waar een systeem van goten het gebruikte water naar een centrale goot voert. In die goot zorgt Gele Lis voor een natuurlijke zuivering van het water, waarna het opnieuw in de waterput terechtkomt.” Duurzaam betekent hier ook spaarzaam. Via een ingenieus irrigatiesysteem krijgen de planten slechts de hoeveelheid water die ze echt nodig hebben. In de serres berekent een computer aan de hand van de dagelijkse zonnestraling hoeveel water een plant krijgt. Dat kan één of meerdere keren per dag zijn. Ook met de meststoffen wordt zuinig omgesprongen. Geert en zijn vrouw dienen die manueel toe. Met een soort verdeelmachine komen de omhulde meststoffen zuiver in de plantenpotten terecht. Niets gaat zo verloren of komt in beken of grachten terecht.

Op het bedrijf hebben Geert en Ingrid ook letterlijk oog voor de natuur. Knotwilgen, takkenhagen, fonteinen, grasstroken… kleuren de omgeving, maar doen veel meer dan dat. Geert: “We trekken bewust natuurlijke vijanden van de belagers van laurier aan. Spinsoorten bv. die op onze bomen hun gang kunnen gaan en schadelijke insecten bestrijden en niet naar de planten trekken. Daarnaast zie je hier ook nestkastjes voor kool- en pimpelmeesjes. Zij zorgen voor een natuurlijke bestrijding van de rupsen op het bedrijf. Ook de grasstroken liggen hier niet toevallig. Ze zorgen ervoor dat het groeiklimaat voor de plant beter is.”

Die grote biodiversiteit zorgt voor leven op het bedrijf. Vogels, insecten, waterhoentjes, padden … je vindt ze hier allemaal terug. Voor Geert en Ingrid een bewijs dat ze goed bezig zijn. “Dat hier zoveel leven is, betekent dat de natuur zich goed voelt. En als de natuur zich goed voelt, dan voelen wij ons ook goed”, besluit Geert.

Ontdek de andere schoon boeren