Ewout Vanpoucke

Schone Troeven

  • Compoststal
  • Streekeigen beplanting
  • Voldoende weidetijd
  • Zonnepanelen
  • Agrarische architectuur
Sierplantkwekerij Devriese-Luyssen

De Vrijdom

"Investeren in duurzame energie is belangrijk voor mijn toekomst"

De boerderij Vanpoucke zie je in het open veld reeds van ver staan. Een mooi geheel van gebouwen, omgeven door heel wat struiken en knotbomen, die typisch zijn voor deze streek. De materialen waarmee de stallen zijn gebouwd, integreren zich dan nog eens perfect in het omliggende landschap. Ewout Vanpoucke, die samen met zijn vader het bedrijf leidt, legt uit: “Op dit bedrijf is altijd rekening gehouden met de omgeving vooraleer een nieuw gebouw of stal werd gezet. Alle oude en nieuwe beplanting bekeken we in functie van de nieuwe gebouwen. Dat deden we ook bij de bouw van onze nieuwste jongveestal in maart 2011. Het is een open, luchtige stal geworden waar de dieren op hun gemak zijn en die gezien mag worden.”

Ewout is wellicht iets te bescheiden. De stal is een prachtig voorbeeld van hoe architectuur en beplanting gecombineerd zijn tot een mooi geheel. Om te beginnen is ze assymetrisch van vorm zodat ze op lange termijn, wanneer er een nieuwe melkveestal komt, ook kan dienen als loods voor voederopslag. Daarnaast werd bewust voor 2 materialen gekozen waardoor de topgevels worden ‘gebroken’. De bovenzijde is in staalplaat, terwijl de onderzijde in beton werd afgewerkt. Dit zorgt voor een optisch verkleinend effect.

In de nieuwe stal is er ook meer ruimte, een zachte ondergrond en zijn er geen smalle paden voor de koeien. Dit is dan ook een typische compoststal. De koeien liggen op een comfortabele ondergrond van gehakseld hout die iedere dag bewerkt wordt. De bovenlaag wordt bewerkt met een frees zodat er zuurstof wordt toegevoegd, wat belangrijk is voor een goed composteringsproces. Dit dient dan als materiaal voor op het land. Op deze boerderij groeit immers ook maïs, gras en graan. De koeien worden dagelijks in de weide gelaten. Zo kunnen ze vers gras eten, wat een betere voedingswaarde heeft dan ingekuild voeder. De melk bevat meer gezonde vetten en de koeien stoten minder broeikasgassen uit.

“Dierenwelzijn is van groot belang, net als duurzame energie. Daarin investeren is belangrijk voor mijn toekomst als jonge bedrijfsleider. Daarom gebruiken we hier ook zonnepanelen, een zonneboiler en hergebruiken we regenwater voor irrigatie van onze teelten”, besluit Ewout.

Ontdek de andere schoon boeren