Rik De Muydt

Schone Troeven

  • Warmterecuperatie op melktank
  • Zaaien volgens hoogtelijnen
  • Zonnepanelen
  • Dierenwelzijn
Sierplantkwekerij Devriese-Luyssen

De Vaneberg

"Hoe meer je aan je dieren geeft, hoe meer je terugkrijgt"

Rik verwelkomt ons op de Vaneberg met een kleine verontschuldiging. “Dit is natuurlijk niet echt een berg”, grapt Rik “Maar die helling stelt ons wel voor een uitdaging. Omdat dit goeie grond is, hebben we er akkerland van gemaakt. Maar de hellingsgraad zorgt er wel voor dat bij hevige regen veel grond of zaaigoed kan wegspoelen. Dat lossen we op door in de winter zoveel mogelijk groenbemesters te zetten. Zo is de grond begroeid en spoelt er minder weg. We zaaien ook de maïs in de zijrichting, volgens de hoogtelijnen. De sporen van de tractor lopen dus niet van boven naar beneden, waardoor er geen gootjes ontstaan waarin alles kan wegspoelen.”

De toon is gezet. Rik vertelt honderduit over de duurzame inspanningen die hij op zijn bedrijf doet. Een bedrijf dat hij in 1990 overnam van zijn vader en waar sindsdien de oude stallen plaats ruimden voor een loods en een nieuwe jongveestal. Van in het begin wilde Rik een kleinschalig, familiaal bedrijf zonder massaproductie. Toch kende het bedrijf een redelijke groei. Rik: “Al van bij het begin anticipeerden wij zoveel mogelijk op evoluties in de sector en wetgeving op vlak van milieu en dierenwelzijn. Zo mogen we in de winter de akkers niet bemesten en moeten we alle mest kunnen opslaan. Onze mestopslag maakten we ruim genoeg, zodat we heel de winter gemakkelijk zijn.

Of we bouwden onze nieuwe jongveestal met het welzijn van de dieren voor ogen. Heel ruim en open langs de zijkant. Ons jongvee groeit nu veel sneller. We plukken er zeker de vruchten van. Hoe meer je aan de dieren geeft, hoe meer je terugkrijgt.”

Ook op vlak van energie investeerde Rik. Hoewel eerst een scepticus, plaatste hij toch zonnepanelen. Het succes daarvan doet hem dromen van een windmolen op het bedrijf. Een ander voorbeeld is de warmterecuperatie op de melktank. Verse melk moet snel gekoeld worden om te kunnen bewaren. Tijdens dat koelen (van 38°C naar 4°C) komt warmte vrij. Bij warmterecuperatie die warmte gebruikt wordt om water op te warmen. Zo heb je minder energie nodig om water te gebruiken als waswater in het melkhuis.

Tot slot wil Rik met zijn bedrijf goed voor de dag komen. “Als je begint te bouwen, moet je natuurlijk goed kijken waar je naar toe wil. Een mooi bedrijf is aangenamer om in te werken en leuker voor de buren en de omgeving. We hebben bewust voor wat kleur gekozen en voor de inplanting konden we op heel wat advies rekenen. Respect voor de natuur en de omgeving is een deel van onze opdracht als landbouwer. En dat vraag niet zoveel werk, ... het is meer een ingesteldheid.”

Ontdek de andere schoon boeren