Nico Vandevennet

Schone Troeven

  • Groenbemesters
  • Ploegloos boeren
  • Afbreekbare folie
  • Korte keten
  • Zorgboerderij
Sierplantkwekerij Devriese-Luyssen

De Levende Aarde

"Je leeft met de natuur, je kan er dan ook best mee samenwerken."

De Levende Aarde ademt biologische land- en tuinbouw. Op dit terrein van 6ha teelt Nico een 40-tal gewassen waaronder kool-, sla- en wortelgewassen. Maar de voornaamste teelten zijn vollegrondse aardbeien in het voorjaar en grondwitloof in de winter. “Biologisch telen is voor een stuk gegroeid, maar is toch vooral een bewuste keuze.

Je leeft mee met de natuur, je kan er dan ook best mee samenwerken. Bio is gewoon ook veel leuker en praktischer. Je hoeft niet na te denken of iets bespoten is of niet, je kan alles met een gerust hart opeten. En natuurlijk doe je het voor de natuur. Bijen hebben bv. te lijden onder het gebruik van pesticiden. Wij proberen dat stukje natuur te herstellen. Door een mislukte teelt, onlangs Chinese kool, in bloem te laten schieten en ook door groenbemesters te zaaien. Facelia heeft een mooie bloem die veel nectar bevat waar de bijen op afkomen.”

Groenbemesters zorgen op een duurzame manier ook voor een betere bodem. Net als ploegloos boeren. Nico ploegt zijn grond niet, zodat het bodemleven minder verstoord wordt en de grond niet extra gemengd. De gewassen zijn daardoor beter tegen ziekte beschermd. Ook kiest Nico voor afbreekbare folie. Door een aantal gewassen op folie te telen hebben ze minder last van onkruid. En omdat de folie afbreekbaar is kan ze na de oogst worden ingewerkt en langzaam in de bodem vergaan.

Dat er zoveel gewassen op de boerderij zijn, komt omdat De Levende Aarde zich specialiseert in de korte keten of directe verkoop op de boerderij en markten. Die keuze is ook een duurzame keuze. Rechtstreekse verkoop betekent minder verpakkingsafval, minder voedselkilometers en meer betrokkenheid van de klanten bij land- en tuinbouw. Dat laatste zelfs letterlijk. Nico laat de mensen toe om zelf hun aardbeien te kiezen en te plukken op de boerderij. Die aardbeien zijn ook heel ecologisch beschermd. Een poel in de omgeving van de serres is een ideale overlevingsplaats voor kikkers, die wat graag slakken eten. Naaktslakken komen op de aardbeien van de Levende Aarde bijna niet voor. Hoe meer biodiversiteit op de boerderij, hoe meer natuurlijke vijanden, hoe minder schadelijke insecten.

Naast een ecologisch heeft Nico ook een sociaal engagement. Mensen die het wat moeilijk hebben in onze maatschappij kunnen op een zorgboerderij, zoals de Levende Aarde, terecht. Nico vangt twee ‘hulpboeren’ op, één vanuit Begeleidend wonen en één vanuit het centrum Geestelijke Gezondheid. Daarnaast is er ook opvang voor jongeren die nood hebben aan een “time-out”. Want hoe kom je beter tot rust dan door bezig te zijn in de natuur?

Ontdek de andere schoon boeren