Schoon Boeren in de regio
Izegem, Ledegem, Roeselare en Moorslede

Wat is typisch voor deze regio?

Midden-West-Vlaanderen wordt niet voor niets de groentetuin van West-Europa genoemd. In het gebied en de onmiddellijke omgeving wordt er een ruim assortiment groenten gekweekt, zowel in open lucht als beschutte teelt. De afzetkanalen met name de versmarkt via de REO-veiling of de diepvriesindustrie, zijn dichtbij. Maar je vindt er nog meer schakels uit het zogenaamde ‘agrovoedingscomplex’. De onderzoeksen voorlichtingsactiviteiten van Inagro zijn al jaren een stuwende kracht voor de sector. En vergeten we ook de toelevering met machinebouw en de vele mogelijkheden voor landbouwonderwijs in de regio niet. Dat ook de veehouderij een belangrijke rol speelt, is zichtbaar door een belangrijk aandeel grasland en voedergewassen.

De regio ligt grotendeels in de zandleemstreek met uitzondering van het noordoosten van het gebied (Emelgem), een uitloper van de zandstreek. Deze vruchtbare en voor heel veel teelten geschikte bodem weerspiegelt zich in een brede waaier aan type bedrijven van gemengd tot meer gespecialiseerd. Zo vind je verspreid over het gebied rundveehouderij (melk- en vleesvee), varkenshouderij, akkerbouwbedrijven, glastuinbouw maar ook en vooral groenteteelt.

De grote bevolkingsdichtheid zorgt voor eerder kleinere percelen door de sterke versnippering en veel verspreide bewoning.

Landbouw in west-vlaanderen

West-Vlaanderen. Dé landbouwprovincie bij uitstek. Ruim twee derden van ons grondgebied gebruiken we voor landbouw. Maar dat doen we niet overal op dezelfde manier. De landbouw spreidt zich over de provincie naargelang de grondsoort. Op het kaartje zie je de verschillende streken en de bijhorende activiteiten.

 • Polderstreek

  Typisch akkerbouw gebied (granen, aardappelen, maïs en wat vlas) en grasland. De bedrijven richten zich op akkerbouw en veehouderij (rundvee, varkens)

  1
 • Zandstreek

  Gekend voor de intensieve veeteelt (rundvee, varkens, pluimvee) met voornamelijk maïs en grasland en de sierteelt (chrysanten, boomkwekerij, sierplanten)

  2
 • Midden-West-Vlaanderen

  Vooral gekend voor de groenteteelt, zowel in open lucht als in serres. Met daarnaast een sterke veehouderij.

  3
 • Westhoek en Zuid-West-Vlaanderen

  Intensieve veeteelt (varkens, rundvee, pluimvee) met gras en maïs en de akkerbouw (granen, aardappelen, suikerbieten)

  4