Online rekenblad pocketvergisting

Dit rekenblad geeft u een beeld van de terugverdientijd en rendabiliteit van een investering in pocketvergisting op uw bedrijf.

Enerpedia.be is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die met deze tool bekomen worden. Deze online tool is een hulpmiddel voor wie op dit moment nadenkt over een investering in een pocketvergistingsinstallatie en wil zien in hoeverre dit al dan niet rendabel is.

Uw enerpedia team


Pocketvergisting o.b.v. 100% mest en een WKK met terugdraaiende teller